سوال
مهم ترین وظایف مدیر ارشد مالی Chief Financial Officer چیست؟ میزان اعتبار و اهمیت تحلیل های یک مدیر ارشد CFO مالی؟  
در حال بررسی 0
4 هفته 1 پاسخ 55 دیده شده

سوال
هزینه اینترنت۹۰۰۰۰۰با ارزش افزوده۹درصد و۵۰۰۰۰تخفیف وپرداخت ان ب صورت نقد ثبت این سوال چگونه است؟
در حال بررسی 0
4 هفته 1 پاسخ 77 دیده شده

سوال
برای محاسبه بیمه و مالیات که حقوق پایه یکی از مزایای مشمول مستمر هم بیمه و هم مالیات هست، اون حقوق پایه ای که براساس روزای کارکرده کارمند هست مده نظرمونه نه حقوق پایه ای که ...
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 133 دیده شده

سوال
اگر چند روز اضافه کاری توو روز عادی وسط هفته باشه در حده یک ساعت و دوتاهم اضافه کاری توو روز جمعه باشه، برای محاسبه اضافه کاری فقط یک بار ضریب اضافه کاری میدیم؟ کلا یک ...
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 120 دیده شده

سوال
در نوبت کاریه شیفتی مثلا توو ماهه ۳۰ روزه به جای ۳۰ روز ۲۶ روز کار کرده اما اضافه شیفت هم داشته که محاسبه شده. برای محاسبه عیدی و سنوات خدمتی ۱۲ ماه، ...
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 125 دیده شده