مدیر ارشد تالار

پیروز جوان میری مشاور و مدیر ارشد مالی، مدیر موسس مجموعه شرکتهای #اقتصادقرن دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی استان البرز، کارشناس ارشد مالی و حسابرسی، کارآفرین و مشاور کسب و کارهای مالی، حسابداری و حسابرسی، سخنران و مشاور ایجاد استارت آپ های مالی برای علاقه مندان به این حرفه، مدرس حسابداری و حسابرسی ویژه بازار کار، حسابداری مالیاتی و قوانین مالیاتی، حسابداری حقوق و دستمزد، قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی، مشاور مالی کسب و کار و بنیانگذار سی – اف – او ( مدیر ارشد مالی ) در ایران

مرا دنبال کنید