سوال
برای محاسبه بیمه و مالیات که حقوق پایه یکی از مزایای مشمول مستمر هم بیمه و هم مالیات هست، اون حقوق پایه ای که براساس روزای کارکرده کارمند هست مده نظرمونه نه حقوق پایه ای که ...
در حال بررسی 0
3 هفته 1 پاسخ 65 دیده شده

سوال
اگر چند روز اضافه کاری توو روز عادی وسط هفته باشه در حده یک ساعت و دوتاهم اضافه کاری توو روز جمعه باشه، برای محاسبه اضافه کاری فقط یک بار ضریب اضافه کاری میدیم؟ کلا یک ...
در حال بررسی 0
3 هفته 1 پاسخ 51 دیده شده

سوال
در نوبت کاریه شیفتی مثلا توو ماهه ۳۰ روزه به جای ۳۰ روز ۲۶ روز کار کرده اما اضافه شیفت هم داشته که محاسبه شده. برای محاسبه عیدی و سنوات خدمتی ۱۲ ماه، ...
در حال بررسی 0
3 هفته 1 پاسخ 52 دیده شده

سوال
سلام. در شرایطی که حقوق پایه بیشتر از حداکثر حقوق باشد، مازاد حقوق پایه مشمول چند درصد مالیات میشود؟ و برای محاسبه اضافه کاری و سایر مستمرات چه مبلغی باید به عنوان حقوق پایه در ...
حل شده 1
2 ماه 3 پاسخ ها 145 دیده شده

Sorry it private question .

سوال
سلام برای یک کار آموزشی و پژوهشی، مرخصی تحصیلی در جهت کسب درآمد برای شرکت، جزو مرخصی های با حقوق محسوب میشه یا بدون حقوق؟ و اینکه آیا بیمه هم آسیب میبینه؟
حل شده 1
2 ماه 1 پاسخ 185 دیده شده

سوال
سلام آیا این نکته صحیح است که فوق العاده ماموریت خارجی نباید از یک روز دستمزد کمتر باشد یعنی اگر شخصی یک روز کاری دورتر از ۵۰ کیلومتر محل اصلی  شرکت  باشد و یا کارمند ناگزیر باشد حداقل یک شب ...
حل شده 0
5 ماه 2 پاسخ ها 173 دیده شده