سوال
سلام آیا این نکته صحیح است که فوق العاده ماموریت خارجی نباید از یک روز دستمزد کمتر باشد یعنی اگر شخصی یک روز کاری دورتر از ۵۰ کیلومتر محل اصلی  شرکت  باشد و یا کارمند ناگزیر باشد حداقل یک شب ...
حل شده 0
3 هفته 2 پاسخ ها 34 دیده شده

سوال
سلام ملاک عمل برای رقم هزینه حقوق و دستمزد پرسنل در اظهارنامه عملکرد ،  لیست های بیمه های ارسال شده به تامین اجتماعی  است یا لیست مالیات حقوق ؟  
در حال بررسی 0
4 هفته 1 پاسخ 28 دیده شده