سوال
سلام. در شرایطی که حقوق پایه بیشتر از حداکثر حقوق باشد، مازاد حقوق پایه مشمول چند درصد مالیات میشود؟ و برای محاسبه اضافه کاری و سایر مستمرات چه مبلغی باید به عنوان حقوق پایه در ...
حل شده 1
1 هفته 2 پاسخ ها 39 دیده شده

Sorry it private question .

سوال
سلام برای یک کار آموزشی و پژوهشی، مرخصی تحصیلی در جهت کسب درآمد برای شرکت، جزو مرخصی های با حقوق محسوب میشه یا بدون حقوق؟ و اینکه آیا بیمه هم آسیب میبینه؟
حل شده 1
2 هفته 1 پاسخ 52 دیده شده

سوال
سلام آیا این نکته صحیح است که فوق العاده ماموریت خارجی نباید از یک روز دستمزد کمتر باشد یعنی اگر شخصی یک روز کاری دورتر از ۵۰ کیلومتر محل اصلی  شرکت  باشد و یا کارمند ناگزیر باشد حداقل یک شب ...
حل شده 0
3 ماه 2 پاسخ ها 101 دیده شده

سوال
سلام ملاک عمل برای رقم هزینه حقوق و دستمزد پرسنل در اظهارنامه عملکرد ،  لیست های بیمه های ارسال شده به تامین اجتماعی  است یا لیست مالیات حقوق ؟  
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 98 دیده شده