سوال
سلام راجب حساب جاری شرکا کد۱  برداشت و کد واریز۳ توضیح میخواستم در یک شرکت پیمانکاری جاری شرکا تنخواه گردان نیز هستند و مبالغی که برای پروژه ها هزینه میکننداز خودشان ازصندوق بستاکار میشوند وقتی براشون ...
0
1 هفته 0 پاسخ ها 17 دیده شده

سوال
فروش کالا، قطعات سخت افزاری کامپیوتر به تعداد ۵۰۰۰ قطعه به ارزش هر قطعه ۵۰۰۰۰۰ ریال، به انضمام استقرار و سمپل قطعات به ارزش ۲۰۰۰ دلار(۱۰۵۰۰۰ ریال) و آموزش کاربرد سخت افزار ۳۰۰۰ دلار، پشتیبانی یک ...
0
2 هفته 0 پاسخ ها 31 دیده شده