سوال
سلام. شرکتی به کارمند خود آقای محمدی وام به مبلغ ۲۵۰میلیون ریال با بهره۱۸درصد و باز پرداخت ۲۲ ماهه داده داست. ثبت این حساب چگونه زده میشود؟
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 164 دیده شده