پرسش
سلام.وام بانکی کوتاه مدت به ملغ 200000000  ریال به بهره 18%(پرداخت وام از مهر آغز و تا شش ماه ادامه دارد؟کارمزد4% لطفا نحوه محاسبه و ثبت را بنویسید.
0
ناشناس 1 ماه 0 پاسخ ها 4 بازدیدها

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.