سوال
سلام. شخصی در سال ۱۳۹۸ بعنوان مشاوره ، مبلغ ۵۰۰میلیون ریال که ۳۰ میلیون ریال آن عیدی بوده است دریافت نموده است. مالیات شخص مورد نظر چه مبلعی است؟
0
3 هفته 0 پاسخ ها 43 دیده شده

سوال
با تصویب هیات مدیره شرکت یکی از ساختمان های شرکت به قیمتی حدود ۵۰ درصدبازار (که با اهمیت است) به یکی از اعضا هیات مدیره شرکت به فروش رسیده است و موضوع نیز در بخش معاملات ...
0
4 هفته 0 پاسخ ها 67 دیده شده