سوال
باسلام.ماشین الات وتجهیزات شرکتی که واراداتی هستن وفاکتور خرید ندارن وبهای تمام شده مشخصی ندارن چطور باید در ترازنامه ارزیابی بشن؟؟ساختمان شرکت هم زمین بوده که خریداری شده بعدا سوله سازی شده است.نحوه ثبت و واردکردن ...
در حال بررسی 1
4 هفته 2 پاسخ ها 99 دیده شده

سوال
مهم ترین وظایف مدیر ارشد مالی Chief Financial Officer چیست؟ میزان اعتبار و اهمیت تحلیل های یک مدیر ارشد CFO مالی؟  
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 129 دیده شده

سوال
اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی بیشتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟ اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی کمتر از ذخیره مالیات ابزاری ...
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 144 دیده شده

سوال
هزینه اینترنت۹۰۰۰۰۰با ارزش افزوده۹درصد و۵۰۰۰۰تخفیف وپرداخت ان ب صورت نقد ثبت این سوال چگونه است؟
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 153 دیده شده

سوال
برای محاسبه بیمه و مالیات که حقوق پایه یکی از مزایای مشمول مستمر هم بیمه و هم مالیات هست، اون حقوق پایه ای که براساس روزای کارکرده کارمند هست مده نظرمونه نه حقوق پایه ای که ...
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 217 دیده شده

سوال
اگر چند روز اضافه کاری توو روز عادی وسط هفته باشه در حده یک ساعت و دوتاهم اضافه کاری توو روز جمعه باشه، برای محاسبه اضافه کاری فقط یک بار ضریب اضافه کاری میدیم؟ کلا یک ...
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 202 دیده شده

سوال
در نوبت کاریه شیفتی مثلا توو ماهه ۳۰ روزه به جای ۳۰ روز ۲۶ روز کار کرده اما اضافه شیفت هم داشته که محاسبه شده. برای محاسبه عیدی و سنوات خدمتی ۱۲ ماه، ...
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 198 دیده شده

Sorry it private question .