پرسش
سلام مالیات عملکرد شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال میباشد و شخص حقوقی تصمیم می‌گیرد تا زمان رسیدگی ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند ...
0
2 هفته 0 پاسخ 1 بازدیدها