پرسش
آیا هزینه هایی که بابت بیمه وسائل کارخانه میپردازیم مانند هزینه بیمه آتش سوزی دستگاه ها. از مالیات معاف هستند؟ و هزینه قابل قبول مالیاتی هستند؟
0
2 هفته 0 پاسخ 0 بازدیدها

پرسش
سلام خسته نباشیدمن در اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی تابستان یک خرید به مبلغ 3800000000 ریال را به اشتباه وارد کردم که نمی بایست می زدم می خواستم بپرسم برای جلوگیری از تبعات بعدی می توانم ...
0
2 هفته 0 پاسخ 0 بازدیدها