سوال
سلام در صورت نشان دادن بیش از واقع ارزش موجودی پایان دوره در اظهارنامه عملکرد دوره مالی قبل ( اشتباه حسابدار ) ، با  چه روش قانونی می توان موجودی مواد و کالا را در سال مالی جدید  ( موجودی ابتدای ...
حل شده 0
6 ماه 1 پاسخ 390 دیده شده