پرسش
با سلام و عرض خسته نباشید در مورد محاسبه مالیات حقوق: ایا درامد مشمول بر اساس مستمر و غیر مستمر تفکیک میشود یا نقدی و غیر نقدی، مزایا غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر ) هر ...
0
ناشناس 52 سال 0 پاسخ 21 بازدیدها

پرسش
محاسبه اندوخته قانونی بعد از کسر ذخیره مالیات میباشد یا قبل از کسر مالیات و ثبت سند آن با سود و زیان انباشته است؟ طبق استاندار حسابداری چگونه است؟
0
ناشناس 52 سال 0 پاسخ 21 بازدیدها