سوال
باسلام.ماشین الات وتجهیزات شرکتی که واراداتی هستن وفاکتور خرید ندارن وبهای تمام شده مشخصی ندارن چطور باید در ترازنامه ارزیابی بشن؟؟ساختمان شرکت هم زمین بوده که خریداری شده بعدا سوله سازی شده است.نحوه ثبت و واردکردن ...
در حال بررسی 1
1 هفته 1 پاسخ 47 دیده شده

سوال
هزینه اینترنت۹۰۰۰۰۰با ارزش افزوده۹درصد و۵۰۰۰۰تخفیف وپرداخت ان ب صورت نقد ثبت این سوال چگونه است؟
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 122 دیده شده