پرسش
طبق استاندارهای حسابداری ایران،استفاده از کدام یک از روش ها در محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد وکالامجازنیست؟
0
4 ماه 0 پاسخ 17 بازدیدها