سوال
سلام در چه صورت می توان یک فاکتور از شخص حقیقی را به عنوان فاکتور رسمی و مورد قبول واحد ارزش افزوده ( با رقم ارزش افزوده و یا بدون رقم ارزش افزوده ) تلقی کرد ؟
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 516 دیده شده