پرسش
با درود اگر در ثبت دفترکل هنگام انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل یک حساب ،مثلا درآمد ،ثبت بستانکارمبلغ مثلا ۶۵۰.۰۰۰ ریال در سند شماره ۶ جامانده باشد و پس از ثبت ...
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 ماه 1 پاسخ 40 بازدیدها

پرسش
اگر در مورد خدماتی که شرکتهای دیگر برای ما انجام میدهند که شامل ارزش افزوده است به ما قرارداد کار بدهند و فاکتور صادر نکنند ، اینکه آن را در گزارشات فصلی در قسمت قراردادها ثبت ...
در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 25 بازدیدها

پرسش
برای تشکیل پرونده مالیاتی چه باید کرد ایا باید به صورت حضوری مراجعه کرد یا امکان تشکیل پرونده به صورتی اینترنتی هم وجود دارد ؟
در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 26 بازدیدها