قرارداد کار سفید امضا

پرسش

اگر کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد سفید امضا کند به عبارتی تاریخ آغاز و پایان قرارداد را پس از امضا کارگر قید کند و کارگر شکایت کند آیا به نفع کارگر میباشد یا خیر

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 82 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. قرارداد کار سفید امضا فاقد وجاهت قانونی بوده و در مراجع ذیصلاح فاقد اعتبار می باشد .

    چنانچه کارفرما در قراردادی که با کارکنان خود منعقد می نماید تاریخ قرارداد ، مبلغ قرارداد و یا سایر موارد را در هنگام انعقاد و امضای قرارداد سفید گذاشته باشد قرارداد بدون ارزش بوده و در صورتی که کارگز یا کارمند ایشان به اداره کار شکایت نماید حق با فرد شاکی بوده و قراردادی که از سوی کارفرما ارائه می شود فاقد هر گونه ارزشی می باشد .

ارسال یک پاسخ