اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

اگر هنوز در وب سایت ما ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری در کوتاه ترین زمان در وب سایت ما ثبت نام کنید و از تمامی امکانات وب سایت بصورت رایگان استفاده کنید.

خلاصه خبرهای فدراسیون بین المللی حسابداران

در این صفحه از انجمن حسابداری و حسابرسی ما آخرین اخبار مربوط به فدراسیون بین المللی حسابداران را قرار می دهیم:

  • ارائه ده پیشنهاد به گروه پیوست

مقررات هوشمند ، افزایش شفافیت و رشد فراگیر برای پیشرفت اقتصاد جهانی ضروری هستند . این ۳ اولویت ، موضوع فراخوان فدراسیون بین المللی حسابدران ) (IFAC برای اقدام است که در برابر نشست سال ۲۰۱۸ سران ۲۰ قرار گرفته است .

  • دیدگاه درباره تحولهای وظایف مالی

گزارش” دیدگاه درباره تحولهای وظایف مالی ” ، گفتگوها ونتیجه گیریها از نشست کمیته حسابداران حرفهای درمحیط کسب و کار (PAIB)  وابسته به فدرتاسیون بین المللی حسابداران در سپتامبر ۲۰۱۸ راگرداوری  و بینشی در مورد دگرگونی کارکرد  امور مالی از جمله فرصتها و چالشهای پیش روی حرفه را ارائه کرده است  .

  • تحلیلگر ی داده؛ معرفی منابع

مطلب نمایشی با عنوان ” تحلیلگری داده؛ منبع اطلاعاتی برای اعضا ایفک “، در مروری کلی ، انواع مختلف  ابزار تحلیلگری داده و کاربردهای آن گزارشگری مالی و حسابرسی ، و همچنین کاربرد آن در کسب وکار ، برای دست یافتن به بینشهای ارزشمند را فراهم می کند .

  • طرح راهبردی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

فدراسیون بین المللی حسابداران صدای تأثیر گزار و مورد اعتماد برای حرفه جهانی حسابداری است و نقش رهبری بسیار مهمی را در ایجاد اعتماد و اطمینان به آینده حرفه ، ایفا می کند .

چشم انداز و مقصود فدراسیون ،انتظار های ایفک برای حرفه جهانی پویا و آینده محور را نشان می دهد . این دو ، به همراه ۳ هدف راهبردی ، تهیه شده اند تا فراتر از  محدوده زمانی ۲ ساله برنامه ، مربوط باقی بماند .

  • انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره اجرای روشهای توافقی

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی  پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی خدمات مرتبط شماره ۴۴۱۰ ( تجدید نظر شده ) (ISRS)  با عنوان ” اجرای روشهای (AUP) ” را منتشر کرده است .فرصت ارسال  نظر نظر تا ۱۵ مارس ۲۰۱۹ تعیین شده است .

  • انتشار گزارش وضعیت سال ۲۰۱۸

گزارش وضعیت سال ۲۰۱۸ شاخص بین المللی پاسخگوئی مالی  بخش عمومی که به تازگی منتشر شده ، شامل تحلیل اطلاعات به دست امده از سوی فدراسیون بین المللی حسابداران و انجمن رسمی مالیه عمومی وحسابداری (CIPFA) است حوزه که اطلاعات ۱۵۰ حوزه از سراسر جهان را بررسی می کند ، تا درک نسبت به گزارشگری مالی بخش عمومی را توسعه دهد .  یافته های این گزارش ، تصویر مثبتی از تلاشهای جهانی را ، برای استفاده از حسابداری تعهدی و پذیرش  استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) در آینده نشان می دهد .

  • نظر دهی درباره مطالعه بازار حسابرسی

فدراسیون بین المللی حسابداران  درباره مطالعه بازار حسابرسی قانونی انجام شده به وسیله مرجع بازارها و رقابت بریتانیا  (UK CMA) یک نگرش بین المللی ارائه می کند، از جمله مشاهده های زمینه ای در مورد  کیفیت حسابرسی و دیدگاه های اولیه در مورد  برخی از راه حلهای مورد توجه . فدراسیون بین المللی حسابداران به شدت با مرجع رقابت و بازار موافق است که مقررات و رقابت باید ارائه کیفیت حسابرسی یه سهامداران و سودبران ، و اطلاعات مالی قابل اعتماد ، دست در دست هم کار کنند ، که اعتماد لازم برای کارکرد مناسب اقتصاد بازار رافراهم می کند .

  • آینده سازمانهای حرفه ای حسابدارای

این گزارش ، دیدگاه جدید نشست کمیته توسعه سازمانهای حسابداری حرفه ای (PAIDC) را در برمی گیرد تا مشخص کند چگونه سازمانهای حسابداری حرفه ای ممکن است عملیات خود را برای آینده آماده سازند تا از حرفه حسابداری در آینده پشتیبانی کنند .

  • اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

اصلاحات  در استاندارد های بین المللی حسابداری بخش عمومی ۲۰۱۸ ، از طریق مجموعه ای از اصطلاحات غیر مرتبط ، به تغییرهای غیر مهم در استانداردها می پردازد . این سند اصلاحات از دو بخش تشکیل شده است .

  • گزارش یافته های پژوهش پرسشنامه ای فدراسیون بین المللی حسابداران

فدراسیون بین المللی حسابداران همانند سالهای گذشته پیمایش پرسشنامه ای موسسه های حسابرسی  کوچک و متوسط (IFAC GIobl SMP Survey) را منشر کرد. این پیمایش بزرگترین و مهمترین پژوهش در سطح بین المللی برای شناسایی وضعیت موسسه حسابرسی کوچک و متوسط است که هر سال به وسیله فدراسیون بین المللی حسابداران انجام می شود .

 

خبر از : فدراسیون بین المللی حسابداران

ارسال یک پاسخ