گروه بندی مشاغل

سوال

سلام گروه بندی مشاغل مالیاتی بر اساس حجم فعالت و نوع فعالیت شامل چه موارد و نرخ هایی میباشد ؟ و تفاوت آن با نرخ های ماده ۱۳۱ ق م م چیست ؟

0
Milad.B 2 هفته 0 پاسخ ها 37 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ