روش گردش کالا LIFO

پرسش

گرش کالا در انبار را به روش لایفو با ذکر مثال توضیح دهید؟

0
ناشناس 1 ماه 0 پاسخ ها 8 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ