متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

پرسش
سلام راجب حساب جاری شرکا کد۱  برداشت و کد واریز۳ توضیح میخواستم در یک شرکت پیمانکاری جاری شرکا تنخواه گردان نیز هستند و مبالغی که برای پروژه ها هزینه میکننداز خودشان ازصندوق بستاکار میشوند وقتی براشون ...
حل شده 0
2 سال 1 پاسخ 678 بازدیدها

پرسش
سلام نحوه ثبت حسابداری پیمانکاری برای انعقادقراردادها و گرفتن ضمانت نامه و مفاصا حساب بیمه و ارسال صورت وضعیت و تایید آن توسط کارفرما به شیوه های تعهدی و نیمه تعهدی هم دردفاتر کارفرما و هم در دفاتر پیمانکار ...
حل شده 1
2 سال 2 پاسخ ها 7982 بازدیدها