متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

پرسش
سلام وقتتون بخیر سوال:هنگام پرداخت مبلغ پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار در دفاتر کارفرما و پیمانکار چه ثبتی حسابدار زده می شود؟
در حال پیشرفت 0
52 سال 3 پاسخ 457 بازدیدها

متاسفیم ، این یک پرسش خصوصی است.

پرسش
سلام راجب حساب جاری شرکا کد۱  برداشت و کد واریز۳ توضیح میخواستم در یک شرکت پیمانکاری جاری شرکا تنخواه گردان نیز هستند و مبالغی که برای پروژه ها هزینه میکننداز خودشان ازصندوق بستاکار میشوند وقتی براشون ...
حل شده 0
52 سال 1 پاسخ 730 بازدیدها

پرسش
سلام نحوه ثبت حسابداری پیمانکاری برای انعقادقراردادها و گرفتن ضمانت نامه و مفاصا حساب بیمه و ارسال صورت وضعیت و تایید آن توسط کارفرما به شیوه های تعهدی و نیمه تعهدی هم دردفاتر کارفرما و هم در دفاتر پیمانکار ...
حل شده 1
52 سال 3 پاسخ 9001 بازدیدها