پیش دریافت و پیش پرداخت

پرسش

آیا مبالغی که به عنوان پیش دریافت یا پیش پرداخت دریافت و پرداخت می‌شود نیز باید در آمار و معاملات فصلی اعلام شود و یا اینکه زمانی که درآمد و یا هزینه تحقق پیدا کرد اعلام شود؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 78 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در خصوص پیش دریافت و پیش پرداخت نیازی به ارائه آن در گزارشات خرید و فروش فصلی نمی باشد .

    مبالغی در گزارشات خرید و فروش فصلی درج می شود که از نظر شناسایی درآمد و هزینه قطعی شده باشد .

    پیش دریافت و پیش پرداخت از نظر شناسایی درآمد و یا هزینه به قطعیت نرسیده اند .

ارسال یک پاسخ