ویژگی های یک کنترل داخلی خوب چیست

پرسش

ویژگی های یک کنترل داخلی خوب چیست و کنترل داخلی چه کمکی به برنامه ریزی می کند؟

۴/۵ - (۲ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
بهمن 52 سال 1398/10/10 0:00:00 1 پاسخ 2343 بازدیدها -1

پاسخ ( ۱ )

 1. واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تحقق ماموریت ها و چشم اندازها، حفظ توان مالی و سود آوری، مقابله با رویدادهای غیر منتظره و پاسخ گویی در برابر پاسخ خواهان(صاحبان سرمایه، دولت و…) باید از یک سیستم کنترل داخلی اثربخش برخوردار باشند. 

   

  کنترل داخلی چیست؟

  کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیت های سازمان نفوذ و تسری پیدا می کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می دهد. آن ها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می کند و پیش می برد، به صورتی فراگیر و جدایی ناپذیر از آن وجود

  کنترل داخلی

  طبق تعریف ارائه‌شده توسط کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (موسوم به (COSO در نشریه کنترل داخلی-چارچوب یکپارچه، کنترل داخلی فرایندی است که برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به اهدافی طراحی می‌شود، و توسط مدیران و کارکنان سازمان به اجرا در می‌آید. این اهداف عبارتند از:

  گروه اول) اثربخشی و کارایی عملیات

  گروه دوم) اتکاپذیری گزارشگری مالی

  گروه سوم) رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا

  گروه اول به اهداف اساسی یک واحد اقتصادی شامل اهداف مرتبط با عملکرد، سودآوری، و حفاظت از دارایی‌ها اشاره دارد. گروه دوم، به فرایند تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی اتکاپذیر برای مقاصد عمومی مربوط می‌شود. گروه سوم، نیز با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های مختلف واحد اقتصادی سر و کار دارد.

  اجزای کنترل داخلی

  طبق تعریف ارائه‌شده در نشریه کنترل داخلی-چارچوب یکپارچه، کنترل داخلی از پنج جزء زیر تشکیل می‌شود:

        در همین باره بخوانید:

  1.     موفقیت بدون ریسک

  – محیط کنترلی (Control Environment)

  – ارزیابی ریسک (Risk Assessment)

  – فعالیت‌های کنترلی (Control Activities)

  – اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication)

  – پایشگری (Monitoring)

  ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدف های سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

  استفاده از فرآیند حسابرسی داخلی در سازمان باعث افزایش کنترل داخلی مطلوب می شود. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند (انجمن حسابرسان داخلی آمریکا).

  منابع:

ارسال یک پاسخ