پرسش
با تصویب هیات مدیره شرکت یکی از ساختمان های شرکت به قیمتی حدود ۵۰ درصدبازار (که با اهمیت است) به یکی از اعضا هیات مدیره شرکت به فروش رسیده است و موضوع نیز در بخش معاملات ...
در حال پیشرفت 0
7 ماه 1 پاسخ 149 بازدیدها