ویژگی داده های حسابداری در حسابرسی

پرسش

در حسابرسی داده های حسابداری گزارش شده د ارای چه ویژگی هایی میباشند

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۳:۰۰:۳۱ 1 پاسخ 45 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    ۱۴۰۰/۵/۲۳ ۱۶:۳۷:۴۱

    ۱-پدیده های اقتصادی را توصیف می کنند که می توانند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این پدیده ها تاثیر بگذارد.

    ۲-این داده ها باز نموده های چنین پدیده هایی هستند.

ارسال یک پاسخ