نحوه صدور سند حسابداری مشارکت در ساخت مجتمع ساختمانی

پرسش

سلام

زمینی را ۵سال پیش خریده ایم و الان یک مجتمع ۸واحدی اداری با مشارکت یک سرمایه گذار باشرط ۳واحدبرای ایشان ساخته ایم و ۵واحد برای شرکت ماند  که دو واحداز ۵واحد را فروخته ایم  و مبلغی حدود ۷۰۰ملیون تومان به حساب از محل فروش به حساب واریز شده لطفا نحوه تبت رویدادها  در سا ل جاری چگونه است

با تشکر

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 ماه ۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۶:۵۷:۴۲ 1 پاسخ 41 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. زمینی که ۵ سال قبل خریداری نموده اید را می بایست با توجه به بهای تمام شده به دارایی در جریان تکمیل ثبت نمایید و بعد از تکمیل ساختمان توسط شخص سرمایه گذار کار در جریان تکمیل را به حساب ساختمان انتقال دهید .

  از آنجا که کلیه هزینه های ساخت به عهده سرمایه گذار بوده ، بهای تمام شده ساختمان برای شما معادل بهای پرداختی بابت خرید زمین می باشد .

  در سال جاری نیز با توجه به فروش دو واحد از ۵ واحد می بایست درآمد حاصل از فروش واحد ها را شناسایی نمایید .

  برای ثبت درآمد اگر عملیات اصلی شرکت ساختمانی باشد از حساب درآمد عملیاتی استفاده می نماییم و در غیر این صورت از حساب درآمد غیر عملیاتی استفاده می نماییم .

  ثبت حسابداری خرید زمین جهت احداث ساختمان

  دارایی در جریان تکمیل بدهکار

  موجودی نقد و بانک بستانکار

  به بهای پرداختی بابت خرید زمین ثبت می شود .

  ثبت حسابداری تکمیل ساختمان

  ساختمان بدهکار

  دارایی در جریان تکمیل بستانکار

  با توجه به اینکه کلیه هزینه های ساخت به عهده سرمایه گذار بوده به بهای تمام شده زمین ثبت می شود .

  ثبت حسابداری فروش دو واحد از ساختمان

  موجودی نقد و بانک بدهکار

  درآمد حاصل از فروش ساختمان بستانکار

  ساختمان بستانکار

  وجه دریافتی بابت دو واحد فروش رفته معادل ۷۰۰ میلیون توامن می باشد ، حال می بایست بهای تمام شده دو واحد فروش رفته را با توجه به بهای تمام شده زمین محاسبه و ما به التفاوت را به عنوان درآمد شناسایی نمایید .

ارسال یک پاسخ