نحوه ثبت واردات در سامانه معاملات فصلی

پرسش

سلام

ما یه جنسی رو وارد کردیم و حواله ای که زدیم۴٠٠تومن ولی گمرک ارزش اون رو٢٠٠در نظر گرفته و یکسزی هزینه حمل وبیمه هم در برگه سبز درج شده و غیر اینا ما هزینه هایی کردیم مثل انبارداری که دارای ارزش افزوده است و هزینه هایی معاف مثل بارگیری و…

حال در گزارش فصلی واردات در بخش مبلغ دفتری من۴٠٠ بزارم و در بخش ارزش پروانه رقم٢٠٠؟ و در بخش مالیات و عوارض هم مالیات و عوارض برگه سبز؟

الان اون هزینه هایی که معاف بوده و دارایی ارزش افزوده بودن کجا ثبت کنم!؟

اینا همه بهای تمام شده کالای منه چون من موجودی کالایی که ثبت کردم از جمع مبلغ حواله شده و هزینه های معاف و دارای ارزش افزوده بوده اینجا مغایرت میخوره و همچنین برای اظهارنامه ارزش افزوده باید مبلغ حواله شده واقعی بعلاوه هزینه های معاف و دارای ارزش افزوده بزارم ؟؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 3 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    ما یه جنسی رو وارد کردیم و حواله ای که زدیم۴٠٠تومن ولی گمرک ارزش اون رو٢٠٠در نظر گرفته و یکسزی هزینه حمل وبیمه هم در برگه سبز درج شده و غیر اینا ما هزینه هایی کردیم مثل انبارداری که دارای ارزش افزوده است و هزینه هایی معاف مثل بارگیری و…

    حال در گزارش فصلی واردات در بخش مبلغ دفتری من۴٠٠ بزارم و در بخش ارزش پروانه رقم٢٠٠؟ و در بخش مالیات و عوارض هم مالیات و عوارض برگه سبز؟

    الان اون هزینه هایی که معاف بوده و دارایی ارزش افزوده بودن کجا ثبت کنم!؟

    اینا همه بهای تمام شده کالای منه چون من موجودی کالایی که ثبت کردم از جمع مبلغ حواله شده و هزینه های معاف و دارای ارزش افزوده بوده اینجا مغایرت میخوره و همچنین برای اظهارنامه ارزش افزوده باید مبلغ حواله شده واقعی بعلاوه هزینه های معاف و دارای ارزش افزوده بزارم ؟؟

ارسال یک پاسخ