مهلت پرداخت مالیات

پرسش

برای پرداخت مالیات تا چه مدت فرصت وجود دارد؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۸ ۱۴:۰۳:۴۷ 1 پاسخ 74 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۲۹ ۱۳:۳۵:۱۶

  برای پرداخت مالیات در صورتی که از طریق خود اظهاری و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد باشد برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی تا پایان تیر سال بعد فرصت وجود دارد .

  در صورتی که پرداخت مالیات به موجب قطعی شدن برگه تشخیص مالیات باشد می بایست ظرف ده روز نسبت به پرداخت و یا تقسیط آن اقدام نمود .

  ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص بدین شرح است :

  ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

  تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

  تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ارسال یک پاسخ