مفاهیم چیست

پرسش

مفاهیم چیست و ایجاد یک مفهوم طی چند مرحله صورت میگیرد

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/21 0:00:00 2 پاسخ 40 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. ۱-مشاهده ی واقعیت های مربوط

  ۲-تدوین قواعد کلی بر اساس واقعیت های مشاهده شده

  ۳-ارتباط متقابل قواعد کلی برای حذف تکرار و از قلم افتادگی

  ۴-آزمون و بررسی مجدد و دقیق قواعد کلی به منظور فایده مندی مستمر

 2. فرض دوره مالی
  فرض تفکیک شخصیت
  فرض تداوم فعالیت
  فرض واحد اندازه گیری
  فرض تعهدی

ارسال یک پاسخ