مفاصاحساب بیمه فاکتور خدمات

پرسش

با سلام

ما یک شرکت خدمات و تعمیر توربین های برق هستیم ..درصورتیکه به صورت فاکتور خدمات و متریال به شرکتهای گاز در شهرهای مختلف بدهیم آیا احتیاج به دریافت مفاصا می باشد ؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/2 0:00:00 1 پاسخ 89 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. دریافت مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مشمول فاکتوری که شما ارائه نموده اید می شود ولی به طور کلی دریافت مفاصا حساب با درخواست کارفرما انجام می پذیرد و اگر کارفرمای شما در خواستی برای دریافت مفاصا حساب از شما نداشته باشد و یا وجوهی را بابت مفاصا بیمه از مطالبات شما نزد خود نگه نداشته باشد دلیلی برای دریافت مفاصا حساب وجود ندارد .

    در نهایت فاکتور خدماتی که شما ارائه کرده اید با نرخ ۷.۸ درصد مشمول حق بیمه می باشد .

    به طور کلی در خصوص نرخ حق بیمه قرارداد ها بدین صورت می باشد که اگر موضوع قرارداد صرفاً انجام خدمات باشد نرخ حق بیمه ۱۶.۶۷ درصد و در صورتی که خدمات با تهیه مواد و مصالح باشد نرخ حق بیمه ۷.۸ درصد می باشد .

ارسال یک پاسخ