سلام توضیح در مورد مضاربه و محاسبه مالیات

پرسش

سلام توضیح در مورد دریافت مضاربه و محاسبه مالیات مضاربه آن ..

Rate this question
در حال پیشرفت 0
mina jahangiri 2 سال ۱۳۹۹/۳/۲۴ ۱۱:۳۵:۱۳ 1 پاسخ 462 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می کند.

  مالیات مضاربه

  محاسبه مالیات مضاربه

   در این رابطه عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نماید.
    
  عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ، وجوه دریافتی واریز نماید .
     
  در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذی ربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
    
  در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ارسال یک پاسخ