مشمولین ارسال فهرست معاملات

پرسش

چه اشخاص و شرکت هایی مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 6 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات میباشند:
  الف) کلیه اشخاص حقوقی؛
  ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب میشوند؛
  ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

  هم چنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه فوق موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمیباشند:
  – خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
  – خریدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه؛
  – سود و کارمزد و جریمههای بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی
  مجاز و صندوقهای قرض الحسنه؛
  – سود سهام و سهم الشرکه؛
  – حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب وانجـمنها وتشکلهای غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذیصلاح؛
  – کمکها، جوایزو هدایای بلاعوض؛
  – مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (بهاستثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزشافزوده) حق
  ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی وموارد مشابه، به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد؛
  – حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم؛
  – وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی

  و مطابق ماده ۱۹ آیین نامه عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر میباشد. جرائم
  مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷ ) قانون  قابل مطالبه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ