مسئولیت حسابرسان

پرسش

چهار مورد از وظایفی که حسابرسان در قبال آنها مسئولیت دارند را بیان کنید.

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/5/24 0:00:00 0 پاسخ 20 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ