پرسش
شرکت وامی به مبلغ ۵۰۰میلیون ریال در تاریخ ۹۸/۲/۱۵  بابهره ۲۴ درصد و دوسال تنفس گرفته است نحوه ثبت آن در زمان اخذ وام به چه گونه ای است و حصه وام باید چه زمانی باید ...
0
ناشناس 52 سال 0 پاسخ 86 بازدیدها