مزد مبنا یا مزد ثابت

پرسش

مزد ثابت شامل چه مواردی از حقوق پرداختی است و شامل کدام موارد نمی شود؟؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/16 0:00:00 1 پاسخ 85 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مزد مبنا یا مزد ثابت مجموع حقوق و مزایای مستمرماهانه به استثنا مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه می باشد .

  در محاسبه اضافه کار عیدی سنوات و ماموریت از مزد مبنا استفاده می شود .

  ماده ۳۶ قانون کاردر این خصوص بدین شرح می باشد :

  ماده ۳۶- مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

  تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

  تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

  تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

ارسال یک پاسخ