محاسبه قیمت سهام

پرسش

۱ شرکت ملی مس در سال گذشته سود خالصی برابر با ۳۷,۸۵۹,۶۲۴ میلیون ریال داشته است که از این مبلغ ۳۹ درصد آن سود ناشی از تسعیر ارز شرکت بوده است، چنانچه سرمایه شرکت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال باشد، با فرض اینکه نسبت قیمت به سود (P/E) برابر عدد ۵ باشد، مطلوب است محاسبه قیمت هر سهم این شرکت؟

۱ ) ۱۷۶۵ ریال
۲ ) ۱۴۸۰ ریال
۳ ) ۱۶۶۹ ریال
۴ ) ۲۴۲۶ ریال

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۱۶ ۱۵:۰۳:۱۸ 1 پاسخ 94 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۱۶ ۱۵:۳۰:۲۱

  گزینه ۴ پاسخ صحیح می باشد .

  نسبت p/e پنج نشان دهنده این نکته می باشد که قیمت سهام پنج برابر سود هر سهم می باشد .

  به طبع برای محاسبه قیمت هر سهم می بایست سود هر سهم را محاسبه و در عدد پنج ضرب نماییم .

  برای محاسبه سود هرسهم می بایست ،  سود خالص شرکت را تقسیم بر تعداد سهام  نماییم .

  از آنجا که ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال می باشد و سرمایه شرکت ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ در نتیجه تعداد سهم برابرست با ۷۸.۰۰۰

  سود هر سهم نیز با تقسیم ۳۷.۸۵۹.۶۲۴ بر ۷۸.۰۰۰ بدست می آید که برابر است با ۴۸۵.۴ ریال

  و در نهایت قیمت هر سهم نیز با پنج برابر کردن سود هر سهم برابرست با ۲.۴۲۶ ریال

ارسال یک پاسخ