محاسبه عیدی و پاداش

پرسش

طریقه محاسبه عیدی و پاداش کارمندان و کارگران مشمول قانون کار چگونه است؟

0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۲/۹/۲۷ ۱۰:۳۰:۲۰ 0 پاسخ 16 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ