محاسبه سود بانکی

پرسش

محاسبه سود بانکی چگونه است و از pmt چگونه برای محاسبه سود استفاده میشود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 سال ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۴:۴۰:۰۵ 2 پاسخ 47 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۴:۵۴:۴۵

  برای محاسبه سود بانکی وام های اخذ شده از بانک در ابتدا می بایست مبلغ سود تسهیلات را محاسبه نماییم .

  برای محاسبه سود تسهیلات از فرمول ذیل استفاده می نماییم :

  اصل وام * نرخ * ( مدت اقساط به ماه + ۱ ) تقسیم بر ۲۴۰۰

  سپس مبلغ سود تسهیلات را با اصل وام جمع نموده و تقسیم بر مدت بازپرداخت تسهیلات می نماییم تا مبلغ هر قسط به دست آید .

  تابع  pmt از توابع اکسل می باشد که محاسبات مربوط به سود تسهیلات را به راحتی انجام می دهد .

  در تابع فوق مقادیر به شرح ذیل می باشد :

  مقدار rate معادل نرخ بهره تسهیلات می باشد.

  مقدار nper معادل تعداد ماه های باز پرداخت تسهیلات می باشد .

  مقدار pv معادل ارزش فعلی و یا اصل مبلغ وام می باشد .

  مفدار fv معادل ارزش آتی تسهیلات می باشد که پر کردن این فیلد اختیاری است .

  مقدار type نوع باز پرداخت اقساط را مشخص می نماید که پرکردن آن اختیاری بوده اگر صفر درج شود فرض می شود که اقساط در پایان ماه پرداخت شده و اگر یک درج شود به معنی باز پزداخت در ابتدای ماه می باشد . در صورتی که عددی پر نشود معادل صفر در نظر گرفته می شود

  0
  ۱۴۰۱/۴/۱۰ ۱۲:۲۴:۱۶

  سلام وقت بخیر فرمول کلی برای محاسبه سود وام به صورت زیر میباشد

  اصل وام * نرخ بهره*(تعداد ماه های بازپرداخت وام +۱)/۲۴۰۰

  همچنین می توان از تابع pmt در اکسل نیز استفاده کرد که جزئیات این تابع  به صورت زیر میباشد

  rate= نرخ بهره/nper= تعداد ماه های بازپرداخت وام/type= نوع بازپرداخت وام/pv= ارزش فعلی/fv= ارزش آتی

ارسال یک پاسخ