مبلغ اعلامی کارفرما به تامین اجتماعی بابت مفاصا حساب

پرسش

کارفرما هر ماه مبلغ صورت وضعیت رو با احتساب ۱۶.۶۷ بیمه به ما پرداخت میکرد

بعد حالا واسه مفاصا حساب تامین اجتماعی اومده مبالغی رو که با احتساب بیمه به ما پرداخت کرده رو به تامین اجتماعی اعلام کرده

ایا نباید ۱۶.۶۷ های بیمه رو کسر کنه و اعلام کنه ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/16 0:00:00 1 پاسخ 7 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. از صورت وضعیت ارسالی شما به کارفرما مبالغی مانند بیمه و حسن انجام کار کسر و مالیات ارزش افزوده اضافه و سپس پرداختی انجام می گیرد .

  به طور مثال اگر مبلغ صورت وضعیت شما ۱۰۰۰ ریال باشد کسورات و اضافات به شرح ذیل می باشد :

  مبلغ صورت وضعیت ۱۰۰۰ ریال

  کسر می شود سپرده بیمه با نرخ ۱۶.۶۷ درصد ۱۶۷ ریال

  کسر می شود سپرده حسن انجام کار با نرخ ۱۰ درصد ۱۰۰ ریال

  اضافه می شود مالیات ارزش افزوده با نرخ ۹ درصد ۹۰ ریال

  قابل پرداخت به پیمان کار ۸۲۳ ریال

  حال زمانی که کارفرما به تامین اجتماعی نامه درخواست مفاصا حساب را ارسال می نماید می بایست آن را با توجه به مبلغ صورت وضعیت و بدون در نطر داشتن کسورات و یا اضافات ارسال نماید .

ارسال یک پاسخ