مالیات

پرسش

 سلام

آیا در صورت عدم ارسال اظهارنامه ظرف یک سال، فقط هزینه ی کفن و دفن قبول نمی شود ؛جریمه ای بابت عدم ارسال اظهارنامه تعلق نمی گیرد؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 0 پاسخ 7 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ