مالیات علی الراس

پرسش

توضیح درمورد مالیات علی الراس

در حال پیشرفت 0
mina jahangiri 4 سال ۱۳۹۹/۳/۲۴ ۱۲:۲۲:۲۴ 2 پاسخ 414 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  ۱۳۹۹/۳/۲۴ ۲۳:۳۴:۵۰

  سلام وقت بخیر

  طبق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس، شامل سه بند میشود.

  بند ۱ ماده ۹۷: در صورتی که تا موعد مقرر (اشخاص حقیقی تا ۳۱ خرداد سال بعد و اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیر سال بعد) ترازنامه ، حساب سود و زیان ، حساب درآمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

  بنده ۲ ماده ۹۷: در صورتی که مودی از ارائه دفاتر و مدارک حساب خود خودداری کند. چنانچه این ارائه نکردن مربوط به هزینه ها باشد، جز هزینه های قابل قبول نخواهد بود. چنانچه این ارائه نکردن مربوط به درآمدها باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

  بند ۳ ماده ۹۷: در صورتی که دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی، به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی باشد. در این صورت باید با ذکر دلایل کافی، کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئت ارسال شود. (هیئت متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است) مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیئت نسبت به رفع اشکال رسیدگی، اقدام کند و هیئت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از انقضای مهلت یک ماهه، نظر خود را با توجه به توجیهات مودی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

 1. – در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه یا حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد.

  ۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. در خصوص این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید موارد زیر روی می هد:

  ۳-چنانچه مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد

  ۴- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

ارسال یک پاسخ