مالیات بر معامله

پرسش

مالیات بر معامله یا مالیات را چه کسی باید پرداخت کند؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۴/۱۷ ۱۹:۳۷:۴۳ 1 پاسخ 79 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۱۸ ۱۶:۱۹:۳۹

  مطابق قوانین و مقررات مالیاتی کلیه معاملاتی که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی رخ می دهد مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده می شود .

  مالیات بر درآمد بر عهده فروشنده کالا و یا خدمات می باشد و نرخ این مالیات برای اشخاص حقوقی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ۲۵ درصد و برای اشخاص حقیقی مطلبق نرخ ماده ۱۳۱ می باشد .

  البته نرخ های فوق به استثنا مواردی می باشد که نرخ جداگانه دارد .

  همچنین مالیات بر درآمد نه از کل قیمت معامله که سود کسب شده فروشنده در کل یک سال اخذ می گردد .

  مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات بر مصرف می باشد و پرداخت آن به عهده خریدار می باشد .

  نرخ این مالیات برای سال ۹۸ معادل ۹ درصد می باشد که ۶ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد عوارش بر ارزش افزوده می باشد .

  مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـای مقـرر بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.

  ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگان های می باشد به شرح زیر است:

  ۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

  ۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

  ۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـای مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ارسال یک پاسخ