مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

پرسش

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی بیشتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی کمتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

Rate this question
حل شده 0
Elham Halimi 52 سال 1398/7/4 0:00:00 1 پاسخ 688 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. هر زمان تشخیص ممیز قطعی شد .

  مالیات قطعی بیشتر ۱۱۰۰ از مالیات ذخیره ۱۰۰۰ باشد :

  ذخیره مالیات ( بد ) ۱۰۰۰

  سود انباشته ( بد ) ۱۰۰

                             مالیات پرداختنی ( بس ) ۱۱۰۰

   

  مالیات قطعی ۹۰۰ کمتر از مالیات ذخیره ۱۰۰۰ باشد :

  ذخیره مالیات ( بد ) ۱۰۰۰

                           سود انباشته ( بس ) ۱۰۰

                           مالیات پرداختنی ( بس ) ۹۰۰

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ