مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سوال

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی بیشتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی کمتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

در حال بررسی 0
الهام 2 ماه 1 پاسخ 144 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. هر زمان تشخیص ممیز قطعی شد .

  مالیات قطعی بیشتر ۱۱۰۰ از مالیات ذخیره ۱۰۰۰ باشد :

  ذخیره مالیات ( بد ) ۱۰۰۰

  سود انباشته ( بد ) ۱۰۰

                             مالیات پرداختنی ( بس ) ۱۱۰۰

   

  مالیات قطعی ۹۰۰ کمتر از مالیات ذخیره ۱۰۰۰ باشد :

  ذخیره مالیات ( بد ) ۱۰۰۰

                           سود انباشته ( بس ) ۱۰۰

                           مالیات پرداختنی ( بس ) ۹۰۰

ارسال یک پاسخ