لیست مالیات حقوق پیمان ها

سوال

سلام
در شرکت های پیمان کاری برای هر پیمان باید یک لیست مالیات حقوق جداگانه تهیه و ارسال کرد یا می توان تمام پرسنل را در یک لیست جای داد ؟

0
روزبه اکبری 3 ماه 0 پاسخ ها 101 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ