لیست مالیات حقوق پیمان ها

سوال

سلام
در شرکت های پیمان کاری برای هر پیمان باید یک لیست مالیات حقوق جداگانه تهیه و ارسال کرد یا می توان تمام پرسنل را در یک لیست جای داد ؟

در حال بررسی 0
روزبه اکبری 1 سال 1 پاسخ 515 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    برای ارسال لیست بیمه حتما میبایست برای هر ردیف پیمان یک لیست جدا گانه تنظیم و ارسال کرد اما برای لیست مالیات حقوق دستورالعملی دال بر ارسال جداگانه لیست برای هر ردیف پیمان وجود ندارد و به دو طریق میشه لیست مالیات رو ارسال کرد

    یا به صورت تجمیعی برای هر ماه  و یا به صورت جداگانه با توجه به ردیف پیمان

ارسال یک پاسخ