قرار داد پیمان کاری

پرسش

در قرارداد های پیمان کاری خالص ایا کارفرما مالیات را به حساب هزینه منظور می نماید؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/6/9 0:00:00 1 پاسخ 28 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در قرارداد های پیمانکاری کارفرما موظف می باشد که به ازای هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار ۹ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت نماید .

    در صورتی که موضوع پیمان ساخت یک ساختمان و یا امثالهم باشد مبلغ پرداختی بابت ارزش افزوده جزو بهای تمام شده پروژه محسوب و به حساب دارایی در جریان تکمیل اضافه می گردد

    در صورتی که موضوع پیمان ساخت و تکمیل کالایی باشد که بعدا به فروش می رسد مالیات ارزش افزوده پرداختی جزو اعتبار کارفرما حساب می شود .

ارسال یک پاسخ