قراردادهای شامل ارزش افزوده

پرسش

اگر در مورد خدماتی که شرکتهای دیگر برای ما انجام میدهند که شامل ارزش افزوده است به ما قرارداد کار بدهند و فاکتور صادر نکنند ، اینکه آن را در گزارشات فصلی در قسمت قراردادها ثبت بکنیم گفایت میکند؟ و در رسیدگی های مالیاتی فاکتورآن وجود نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/29 0:00:00 1 پاسخ 27 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. خدماتی که شرکت ها برای شرکت شما انجام می دهند مطابق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

    حال در صورتی که شما به جای دریافت فاکتور از ایشان دریافت خدمات را در قالب قرارداد کارفرمایی کارمندی انجام دهید به شرطی مورد قبول می شود که ایشان به عنوان پرسنل در لیست حقوق و دستمزد بوده و حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که این امر هزینه ایی معادل ۲۳ درصد مبلغ پرداختی ، به شما و ۷ درصد ، به شخص ارائه کننده خدمات تحمیل می نماید که با توجه به مقایسه آن با ۹ درصد پرداختی بابت ارزش افزوده امر معقولی نمی باشد.

    از طرف دیگر وقتی شما در آمار معاملات آیتمی را تحت عنوان قرارداد ثبت می نمایید حال این قرارداد با هرکسی از جمله پرسنل و یا غیر منعقد شود قرارداد مشمول ارزش افزوده بوده و انعقاد قرارداد با پرسنل از آنجا که خارج از قرارداد کار ایشان بوده موجب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.

    در نظر داشته باشید که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که شما مصرف کننده نهایی نمی باشید و مبادرت به فروش کالا و یا خدمات می نمایید هزینه محسوب نشده و جزو اعتبار شما در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود .

ارسال یک پاسخ