قانون مالیات های مستقیم

پرسش

تشریح و توضیح ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

در حال پیشرفت 0
دبیر فنی تالار 2 سال ۱۴۰۱/۷/۱۷ ۱۹:۲۰:۵۸ 2 پاسخ 16 بازدیدها مدال یاغوت 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. ماده ۲۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

   

  تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

   

  تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.(۱)

 2. طبق بخشنامه ۲۳۲/۴۶۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵(مشمولان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده) و بر اساس ماده ۲۷۲ ق.م.م مصوب اصلاحی ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ به صورت کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی خواهند بود و در صورت عدم ارایه گزارش حسابرسی علاوه بر تعلق جریمه به میزان ۲۰ درصد مالیات متعلقه درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی ( حسابرسی مالیاتی ) تعیین خواهد شد.

  اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق بخشنامه فوق و به شرح زیر مشمول حسابرسی می باشند.

  ۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت شامل:

  • شرکت های خارجی فعال در ایران
  • شرکت های سهامی عام و شرکت های وابسته و تابعه آنها
  • شرکت های هلدینگ به همراه شرکت های وابسته و تابعه آنها
  • نهادهای عمومی غیر دولتی به همراه شرکت های وابسته و تابعه آنها مانند بنیاد مستضعفان

  ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت شامل:

  • سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت های تعاونی، اتحادیه ها، موسسات انتفاعی غیر تجاری و آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول نگهداری دفاتر قانونی می باشند به شرح زیر موکلف به حسابرسی هستند:

  الف) چنانچه درآمد ناخالص آنها مطابق آخرین اظهارنامه تسلیمی بالای ۸۰ میلیارد ریال باشد.

  ب) چنانچه مجموع دارایی های آنها مطابق آخرین اظهارنامه تسلیمی بالای ۱۵۰ میلیارد ریال باشد

  لازم به توضیح است که منظور از درآمد ناخالص مجموع درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد و در شرکتهای پیمانکاری مجموع وجوه دریافتی از طریق کارفرما مبنا می باشد.

  همچنین منظور از مجموع دارایی ها جاری و غیر جاری است.

  نکته: حدنصاب های فوق برای سال مالی ۱۴۰۰ می باشد.

  منبع: سایت نرم افزار حسابداری، مالیاتی طلوع پدیده

   

   

ارسال یک پاسخ