قابلیت رسیدگی

پرسش

قابلیت رسیدگی را تعریف کنید

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۴:۴۱:۱۶ 1 پاسخ 50 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    ۱۴۰۰/۵/۲۳ ۱۶:۳۶:۳۱

    یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا می باشد و به عنوان یکی از مفاهیم تشکیل دهنده قابلیت اعتماد به شمار می رود که به سودمندی اطلاعات مالی کمک می کند. دانشمندان معتقدند که برای اینکه اطلاعات مالی قابلیت اعتماد داشته باشند باید صورت های مالی قابلیت رسیدگی داشته باشند تا از وجود همبستگی اطمینانی معقول حاصل شود.

ارسال یک پاسخ