فوق العاده حق جذب

پرسش

منظور از حق جذب در مزایای حقوق و دستمزد چیست؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 4 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. حق جذب جزو مزایای مستمر بوده که مشمول کسر حق بیمه و مالیات می گردد .

    مبلغ حق جزو مزایای می باشد که به حقوق پایه اضافه شده و در محاسبه مزایای چون اضافه کار شب کاری نوبت کاری ماموریت عیدی و سنوات موثر می باشد

ارسال یک پاسخ