فروش کالا

پرسش

با سلام
فروش به خود را چگونه باید ثبت حسابداری زد؟

Rate this question
0
Hessamsadeghi 52 سال 1398/12/13 0:00:00 0 پاسخ 426 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ