فرمول محاسبه عیدی

پرسش

سلام فرمول مایات عیدی چیست؟

فرمول بند ۱۰ ماده ۹۱ معافیت عیدی چیست؟

 

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1399/12/22 0:00:00 1 پاسخ 230 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است.

    🔺برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب هرسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم.

    فرمول محاسبه عیدی به صورت زیر میباشد :

    حقوق پایه ×کارکرد×۲÷۳۶۵

    💠طبق قانون عیدی هر سال برابر است با دو برابر حقوق شخص با شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشو

ارسال یک پاسخ