عیدی و سنوات

پرسش

ثبت سند شناسایی عیدی و پرداختش چجوریه ؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲ ۱۱:۲۳:۵۶ 1 پاسخ 14 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۲/۱۰/۸ ۰:۵۹:۵۶

  سلام و درود بر شما

  شناسایی عیدی ناخالص و عیدی خالص و مالیات عیدی:

  هزینه حقوق و دستمزد – عیدی کارکرد  – ناخالص عیدی (بد)

  سایر پرداختنی ها – سازمان امور مالیاتی – مالیات عیدی (بس)

  سایر پرداختنی ها – عیدی پرداختنی – جاری کارکنان (بس)

  پرداخت عیدی خالص به پرسنل و پرداخت مالیات عیدی به سازمان امور مالیاتی:

  سایر پرداختنی ها – سازمان امور مالیاتی – مالیات عیدی (بد)

  سایر پرداختنی ها – عیدی پرداختنی – جاری کارکنان (بد)

  موجودی نقد و بانک – بانک های ریالی – بانک … (بس)

ارسال یک پاسخ