پاسخ ( ۱ )

  1. سلام ضریب مالیات عیدی با توجه به کسر معافیت مالیات نسبت به مازاد برآوردی ۱۰ درصد مالیات عیدی محاسبه میشود

ارسال یک پاسخ