صورت وضعیت پیمانکاری

پرسش

کارفرما چند درصد صورت وضعیت پیمانکاری را به عنوان سپرده حسن انجام کار نزد خود نگه میدارد؟

در حال پیشرفت 0
Fateme_vmz 2 سال ۱۴۰۱/۶/۲۸ ۹:۵۳:۲۳ 1 پاسخ 33 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام وقت بخیر طبق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان، از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰% به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگه داری میشود

ارسال یک پاسخ